De voordelen van werknemers uit Oost-Europa. Arbeidsmigratie is here to stay. Door de open Europese grenzen is de internationale arbeidsmobiliteit een structureel open gegeven. Ook België kan niet meer zonder arbeidsmigranten. Voor het werk dat zij doen, zijn onvoldoende Belgische werknemers te vinden. Daarom zijn er steeds meer bedrijven die vragen naar buitenlandse werknemers.

Veel bedrijven merken dat het lastiger wordt vacatures in te vullen. Vooral in de bouw alsook bij knelpuntberoepen als Lassers. Voor info over buitenlandse Lassers zie onze website hier.
Het inzetten van buitenlandse werknemers is dan een oplossing. Het in dienst nemen van buitenlandse werknemers is voor veel bedrijven de oplossing. Wanneer je dit doet via detachering, zijn voor de werkgever alleen maar voordelen.

Het is wel belangrijk dat het buitenlands bureau / bedrijf van de Detachering er voor zorgt dat alles in overeenstemming is met de Europese – en Belgische wetgeving.

Voordelen van werknemers uit Oost-Europa

  1. Heel bekwaam, gemotiveerd en dankbaar personeel.
  2. Geen personeelsadministratie of onderaannemer administratie voor u!
  3. In overeenstemming met de Europese – en Belgische wetgeving.
  4. Wij verzorgen ook de huisvestiging en het vervoer voor de werknemers.
  5. Advies en ondersteuning.
  6. Kwaliteit garantie.
  7. U betaalt geen RSZ sociale bijdragen enkel de gewerkte uren.
  8. Flexibiliteit: Bedrijven kiezen voornamelijk voor detachering bij nieuwe / extra projecten of vervanging van ziekte. Maar tegelijk worden ze ook ingezet bij langdurige periodes. Dat is het voordeel bij Detachering. De flexibiliteit. Je bent niet gebonden aan een langdurig vast arbeidscontract. Ook bij ziekte en dergelijke valt dit terug op het bureau die de detachering regelt. Dus een groot voordeel voor de werkgever.

Vooroordelen die niet meer van deze tijd zijn.

Het steekt ons als uitzendorganisatie enorm dat er allerlei vooroordelen rondgaan over arbeidsmigranten. Een van die misvattingen is dat er op grote schaal gewerkt wordt met misbruik constructies, waarbij Oost-Europeanen, bv. Poolse werknemers verloond worden via hun thuisland. Er zijn de laatste jaren nieuwe Europese en Belgische wetgevingen die strikt nageleefd worden.

Arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa zijn gemotiveerde en bekwame vakmannen, die zich heel erg bewust zijn van hun waarde op de arbeidsmarkt. Ze willen een goed loon en goede huisvesting. Anders komen ze gewoon niet en wijken ze uit naar landen als Noorwegen, Nederland of Duitsland. Of blijven ze in hun thuisland. De Poolse economie is momenteel de snelst groeiende economie van Europa, daar concurreren we dus mee. We moeten ons realiseren dat het Belgische bedrijfsleven niet zonder arbeidsmigranten kan. Ze zijn van grote economische waarde.

Bekijk zeker ons bericht over vakmannen uit het Verenigd Koninkrijk zijn welkom!