Poolse arbeiders vakmannen uit het Verenigd Koninkrijk welkom – Laatste update: 01-01-2021

Poolse arbeiders / vakmannen uit het Verenigd Koninkrijk zijn welkom! Brexit is een feit: Verenigd Koninkrijk heeft Europese interne markt verlaten! De Britten stapten vorig jaar al uit de Europese Unie, maar tot nu was er een overgangsperiode van kracht, waardoor in de praktijk niets veranderde. Die overgangsperiode is nu afgelopen.

Dé Brexit is vanaf 1 januari 2021 van toepassing. Het Britse Home Office zal namelijk een immigratievergunning (visum voor lang verblijf) afhankelijk maken van een op punten gebaseerde doorlichting van kandidaten. De omzetting van een kort verblijf van maximum 6 maanden, waarvoor geen visum vereist zal zijn, naar lang verblijf (regularisatie) zal niet mogelijk zijn tijdens uw verblijf. Het correcte visum voor lang verblijf moet dus absoluut vóór uw vertrek verkregen worden. Voor meer informatie over de procedure kunt u terecht bij de Britse ambassade in Brussel

Europese arbeiders verwelkomt buitenlandse werknemers, Poolse arbeiders / vakmannen die niet meer welkom zijn in het Verenigd Koninkrijk! Stuur uw CV naar info@europesearbeiders.be

Poolse arbeiders vakmannen Verenigd Koninkrijk welkom
Poolse arbeiders uit Verenigd Koninkrijk welkom!

Poolse / buitenlandse werknemers weten niet waar naar toe!

Tewerkstelling van buitenlandse werknemers in België

In principe worden de Britse burgers ‘derdelanders’ die enkel onder strikte voorwaarden in een Europese lidstaat mogen verblijven en werken. Gelet op de Belgische bevoegdheidsverdeling zullen in principe de gewesten bevoegd zijn, eventueel in uitvoering van de latere verdragen tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie, om te bepalen onder welke voorwaarden de Britse burgers in elk gewest kunnen werken. Voor het Verenigd Koninkrijk zal de Britse overheid zelf kunnen bepalen onder welke voorwaarden Europese burgers nog kunnen wonen en werken

TIP: Lees zeker ons artikel over COVID-19 update buitenlandse werknemers Belgie
Terug naar de Nieuws pagina