Corona update buitenlandse werknemers in België – Laatste update: 25-12-2020

1. Verplichting tot registratie bij buitenlandse arbeidskrachten is nog steeds van toepassing!

Wat je ook niet uit het oog mag worden verliezen, is de al op 24 augustus ingevoerde dubbele verplichting voor wie beroep doet op in het buitenland wonende werknemers of zelfstandigen nog steeds van toepassing zijn. Deze opdrachtgever moet een register bijhouden met hun verblijf en contactgegevens en moet controleren of zij, uiterlijk bij het aanvatten van de werken, het Passenger Locator Form (PLF) effectief hebben ingevuld.
Meer informatie kan je vinden op  website pagina van de confederatie bouw. Ook kan je daar een modelformulier downloaden via de volgende link Modelformulier.

Europese Arbeiders staat ook in deze periode achter het initiatief de corona regels strikt te volgen

Europese Arbeiders staat volledig achter het besluit om de corona regels strikt te volgen. Samen tegen Corona. Eerst en vooral wensen we iedereen alvast veel sterkte toe. Natuurlijk zijn er ook arbeiders en werknemers die vanuit het buitenland in België tewerkgesteld zijn. Bij ons komt gezondheid op de eerste plaats. Hiervoor volgen wij de nieuwe wetgeving van de Belgische federale overheidsdienst. Waardoor alles opgevolgd wordt en geregistreerd wordt zoals het hoort. We zorgen voor een veilige gezonde werkomgeving.

Werkgevers in de sectoren bouw, schoonmaak, land- en tuinbouw en vleesverwerking die tijdelijk een beroep doen op een werknemer of zelfstandige die in het buitenland verblijft of woont, moeten vanaf 24 augustus 2020 een aantal gegevens inzamelen en bijhouden.

Corona update buitenlandse werknemers in België – Wat houden de maatregelen in?

De gegevens die een werkgever moet bijhouden, zijn de volgende:

  • Dat wie voor het uitvoeren van werkzaamheden in onroerende staat tijdelijk een beroep doet (rechtstreeks of in onderaanneming) op in het buitenland wonende of verblijvende werknemers of zelfstandigen.
  • Voortaan een register moet bijhouden met hun verblijf- en contactgegevens
  • Zeker moet controleren of zij het Passenger Locator Form (PLF) effectief hebben ingevuld.
corona update buitenlandse werknemers

2. Wie langer dan 48 uur in rode zone was, moet automatisch 7 dagen in quarantaine!

Corona update buitenlandse werknemers in België. Verplichte quarantaine
Alle verblijven van langer dan 48 uur in rode zones worden voortaan beschouwd als hoog risicocontacten. Wat betekent dat iedereen die vanaf 31 december 2020, na een verblijf van minstens 48 uur in een rode zone naar België reist, in quarantaine moet. Zowel inwoners van ons land als niet-inwoners. Deze verplichte quarantaine kan pas worden beëindigd na een negatieve PCR-test op dag 7.

Test in thuisland blijft eveneens verplicht

Dit alles betekent dan ook dat buitenlandse zelfstandigen en werknemers die de eindejaarsperiode bij de familie in hun thuisland zijn gaan doorbrengen, in quarantaine moeten. Bv. Poolse werknemers. In onze groep zijn de meeste in België gebleven uit voorzorgsmaatregelen. De negatieve PCR-test (van maximaal 72 uur oud) die ze dienen voor te leggen bij terugkeer in België verandert daar niets aan! Maar ze blijft wel verplicht om op een legale manier het land in te komen. Zo mogen niet-inwoners zonder een negatieve test niet toegelaten worden op het vliegtuig, de trein of de boot en voor wie met de auto reist, komen er steekproefcontroles op de wegen. Zeker in de grensregio’s.

Dubbele PCR-test voor inwoners.

Mensen die hun vaste verblijfplaats hebben in België en die (na een verblijf van meer dan 48 uur) terugkeren uit een rode zone, moeten zich op dag 1 én op dag 7 van de quarantaine verplicht laten testen. Vanaf zaterdag 2 januari 2021 zullen zij een sms ontvangen waarmee ze zich kunnen aanmelden bij een testcentrum. Op Brussels Airport zal het testdorp worden uitgebreid, om inkomende reizigers toe te laten zich daar meteen te laten testen. Ook op de luchthaven van Charleroi en het station Brussel-Zuid, (eindstation van Thalys en Eurostar), wordt voldoende testcapaciteit ontwikkeld.

Premier De Croo wees er tot slot nog eens op dat de controles op het verplicht in te vullen Passenger Locator Form, op de negatieve PCR-test bij aankomst in België (voor niet-inwoners) en op het respecteren van de quarantaineperiode, gevoelig zullen worden opgevoerd.

Corona update buitenlandse werknemers in België

Corona update buitenlandse werknemers in België

3. Buitenlandse werknemers in dienst nemen: Wees alert en kies de juiste partner!

Corona update buitenlandse werknemers in België. De Inspectiediensten raden aan om een kopie van deze PLF’s op te vragen en de documenten te bewaren op de werf om een eventuele controles voor te zijn. Zijn die kopieën niet beschikbaar, moeten de buitenlandse bouwvakkers minstens de QR-code kunnen voorleggen die ze ontvangen bij een correcte registratie van het PLF. De gegevens moeten bewaard blijven tot veertien kalenderdagen na de datum van het einde van de werkzaamheden uitgevoerd door de buitenlandse onderaannemer en moeten daarna (om GDPR-redenen) vernietigd worden.

Heel wat (hoofd)aannemers stellen ook de vraag of zij eveneens door de Inspectiediensten goedgekeurd kunnen worden als blijkt dat de buitenlanders in kwestie hun administratieve verplichtingen niet zijn nagekomen. En het antwoord is ja. Wees daarvoor alert en kies de juiste partner
Kies voor Europese Arbeiders. Dan kiest u voor:

  • Kwaliteit en zekerheid
  • Wettelijk in orde! Wettelijke informatie.
  • 15 Jaar ervaring
  • Europese Arbeiders is dé specialist voor buitenlandse werknemers / uitzendkrachten.

Wij hebben al 50 overheidscontroles gehad waarvan allemaal vlekkeloos doorstaan. Evenals zijn hier de officiële verslagen en documenten van, die jullie altijd kunnen inzien bij verder contact. Zo heeft u een zekerheid met wie u in zee gaat.

Europese Arbeiders streeft er naar actuele informatie aan te bieden. Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Europese Arbeiders geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden over de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Algemene voorwaarden.