Bij Europese Arbeiders heeft u de garantie dat wij de wetgeving van buitenlandse werknemers strikt volgen!

Wetgeving buitenlandse werknemers: Zie hieronder de verschillende toepassingen die uitgevoerd worden

Wat zijn de verplichtingen van buitenlandse werkgevers en werknemers op het Belgische grondgebied?

Wetgeving buitenlandse werknemers? Bij tewerkstelling van buitenlandse werknemers in België zijn er bepaalde verplichtingen. De wettelijke regels rondom het detacheren van buitenlands personeel zijn ingewikkeld, zo zijn zelfs verschillende mogelijkheden. Er zijn dus wel een aantal dingen waar je rekening mee moet houden.

Bij detachering binnen de EU moeten de buitenlandse werkgevers de arbeids- en loon voorwaarden naleven die van kracht zijn in het land van tewerkstelling. Deze regels zijn vastgelegd in Europa en omgezet in Belgisch recht.

Op het vlak van de sociale zekerheid blijven bv (de Poolse arbeiders) die beroepsactiviteiten uitoefenen in een ander land vaak onderworpen aan het sociale zekerheidssysteem van het uitzendland, in ons voorbeeld Polen.

Wetgeving buitenlandse werknemers A1 formulier

Europese Arbeiders: is een expert in internationale tewerkstelling en detachering. Buitenlandse Werknemers volgt de Belgische en Europese wetgeving wel nauwgezet. Europese Arbeiders zorgt ervoor dat alles in overeenstemming met de Europese en Belgische wetgeving verloopt.

Ook zorgen wij dat alle verplichte vergunningen, formulieren, arbeidskaart  en aangiftes (A1-formulier, Limosa aangifte, Limosa attest, RSZ, …) in orde zijn.

Buiten de gekende standaard documenten zijn de volgende ook van toepassing voor uw ZEKERHEID

  • PDOK (weerverlet)
  • Inhoudingsplicht
  • vrijwaring hoofdelijke aansprakelijkheid
  • Belgische loonnormen
  • Europeaan delegating directory of 1996 en de Belgische wet van 11 december 2016: maandelijkse geüpdatete

Wij hebben al 50 overheidscontroles gehad waarvan allemaal vlekkeloos doorstaan. Evenals zijn hier de officiële verslagen en documenten van, die jullie altijd kunnen inzien bij verder contact. Zo heeft u een zekerheid met wie u in zee gaat.

Wij krijgen dan ook vaak de vraag van bedrijven om hun onderaannemer te begeleiden in het proces van legalisatie. Zoekt je naar onderaannemers in de bouw, industrie of aanverwante? Contacteer ons vrijblijvend voor een offerte op maat!

Wat is een A1-Formulier?

Het A1-attest is een draagbaar Europees document dat de socialezekerheidswetgeving bevestigt die op jou van toepassing is als je in meer dan één EU-lidstaat werkt. Het is verplicht dat alle buitenlandse medewerkers over deze verklaring beschikken,

Het bevestigt dat de wetgeving van een andere lidstaat waarmee je verbonden bent, niet op jou van toepassing is. Je hoeft in het andere land dus geen socialezekerheidsbijdragen te betalen.

Wat is een Limosa aangifte?

Iedere buitenlandse werknemer die in België te werk wordt gesteld dient bij de Sociale Dienst in België te zijn aangemeld. Het bewijs van aanmelding bij de Sociale Dienst in België is een Limosa-1 aangifte. Europese Arbeiders zorgt voor deze Limosa aangifte bij de Belgische Sociale Dienst.

Voor ons Buitenlandse Werknemers / Europese Arbeiders is het van groot belang dat de Belgische en Europese wetgeving strikt gevolgd wordt.

Er zijn verschillende interessante manieren mogelijk voor de aanwerving:

Contacteer ons voor de verschillende mogelijkheden

Ieder kwartaal in orde met het PDOK (weerverlet)  indien van toepassing conform uw paritair comité.

Wetgeving buitenlandse werknemers: Maandelijks ontvangt u het attest van de Belgische Federale overheid financiën dat er geen inhoudingsplicht is op de factuur van uw buitenlandse onderaannemer.

Iedere onderaannemer van ons werkt conform de Belgische loonnormen: http://www.werk.belgie.be (thema ”sociaal overleg”>”minimumlonen” en specifiek “detachering”>”arbeidsvoorwaarden”.) Iedere onderaannemer bevestigt schriftelijk dat zij de wettelijke loonnormen in België respecteert en wordt hierop gecontroleerd, aangevuld met de Europeaan delegating directory of 1996 en de Belgische wet van 11 december 2016.

Maandelijks wordt iedere onderaannemer hierop gescreend en wordt hun sociaal wettelijk dossier maandelijks geüpdatet.

In het sociaal wettelijk dossier vindt u maandelijks: de betaling transport en mobiliteit volgens paritair comité. Betalingsbewijzen van lonen en sociale bijdragen, betalingsbewijzen van huisvesting,  betalingsbewijzen van reiskosten naar het thuisland, betalingsbewijzen van voeding.

Arbeidsinspectie goed verlopen

Feedback na een zware inspectie.
De Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten.

Controle op: Toegang tot de arbeidsmarkt (arbeidskaart), Toegang tot het territorium en verblijf, LIMOSA-melding, Verbindingspersoon, Op het vlak van sociale zekerheid, Op het vlak van fiscaliteit, Specifieke formaliteiten in geval van detachering, Aangiftes van werken en aanwezigheidsregistratie (checkinatwork), Belgische loonnormen volgens het paritair comité en de european delegating directory 96/71/EG.

Samenvatting: Controle is goed verlopen, positief eind verslag. Met de melding: Alle gevraagde documenten hebben wij direct ontvangen via mail. Hieruit blijkt dat er voor alle werknemers werd voldaan aan de Belgische minimumlonen voor de bouwsector (cat.II PC 124.00). Ik laat hen ook weten dat ik voor de rest geen opmerkingen heb over de lonen en dergelijke formaliteiten.

Wij hebben al 50 overheidscontroles gehad waarvan allemaal vlekkeloos doorstaan. Het officieel verslag kunnen jullie altijd opvragen bij een verder contact. Zo heeft u een zekerheid met wie u in zee gaat.

Laat je overtuigen door onze tevreden klanten en partners.

Europese Arbeiders laat zich bijstaan door goed betrouwbare partners en tevreden klanten.

VRAAG UW OFFERTE AAN

U wilt een offerte of wil u meer weten over de aanpak van Europese Arbeiders? Neem vrijblijvend contact op!