Tien lidstaten hebben de gele kaart getrokken tegen het detacheringsvoorstel van eurocommissaris Marianne Thyssen. Dat betekent dat Thyssen het voorstel opnieuw moet bekijken.

Thyssen presenteerde in maart een voorstel dat ervoor moet zorgen dat gedetacheerde werknemers in Europa hetzelfde loon krijgen als hun collega’s in het land waar ze aan de slag zijn. Het voorstel moet oneerlijke concurrentie en sociale dumping tegengaan, want nu volstaat het om een gedetacheerde werknemer het minimumloon te betalen, in plaats van een loon volgens de cao die in het ‘gastland’ werd afgesloten.

De bezwaren zijn ingediend vanuit Roemenië, Tsjechië, Slovakije, Polen, Litouwen, Kroatië, Letland, Bulgarije, Hongarije en, opmerkelijk, Denemarken.

De voordelen van buitenlandse werknemers

De procedure gebiedt dat Thyssen het voorstel opnieuw bekijkt. Ze kan vervolgens beslissen om het voorstel te behouden, aan te passen of terug te trekken. Wel moet de Belgische eurocommissaris sowieso haar beslissing motiveren. En er rekening mee houden dat de tien landen het voorstel zullen pogen te kelderen als het niet wordt afgezwakt.

De nationale parlementen argumenteren dat Thyssen met het voorstel het subsidiariteitsbeginsel met voeten treedt en vrezen dat hun burgers banen in West-Europa zullen verliezen door het voorstel. De kwestie wordt volgens de tien lidstaten beter op nationaal niveau wordt aangepakt.

‘Hallucinant’

De Commissie vindt dat het subsidiariteitsbeginsel wel wordt gerespecteerd. Ze gaat de bezwaren in detail bestuderen en ‘op collegiale wijze de volgende stappen bespreken’, aldus een woordvoerder.

Belgische Europarlementsleden roepen Thyssen alvast op om voet bij stuk te houden. Kathleen Van Brempt (SP.A) noemt het verzet ‘hallucinant’. ‘Niet alleen zorgt het huidige systeem ervoor dat in onder meer de bouwsector Belgische werknemers uit de markt worden geprezen door goedkope arbeidskrachten uit andere EU-landen, die laatste worden op hun beurt als “moderne” slaven misbruikt.’

De procedure van de gele kaart staat in het Verdrag van Lissabon en is tot dusver twee keer gebruikt.

Heeft u hieromtrent vragen? Contacteer ons vrijblijvend!

 

Bron: De Standaard